Cung cá heo Hạ Long có gì hay? Bên trong cung có gì?

Cung cá heo Hạ Long, Quảng Ninh thực chất có tên gọi là Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh, nhưng do hình dáng cung thiết kế giống nhu một chú cá heo đang bơi nên người dân nơi đây quen gọi là cung cá heo. Cung cá heo nằm […]